Медийна кампания "Спаси фантазия"

Реклама

В рамките на проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“съфинансирана от Европейския социален фонд, Ви каним да вземете участие в анкета, която ще помогне за определяне на основните параметри на рамката за „Индекс на интегритета в съдебната система“. Вашите отговори и отношение ще бъдат изключително полезни.

Молим за Вашето съдействие, като отделите не повече от 25 минути от Вашето време и попълните анкетата.

Анонимността и правата Ви по Общия Регламент за защита на личните данни са гарантирани. Благодаря!