Вие сте тук

Камарата на лордовете на Великобритания отхвърли предложение за изменение на законопроекта за "Брекзит"

вторник, 28 Февруари, 2017 - 16:17

Камарата на лордовете на Великобритания отхвърли предложение за изменение на законопроекта за "Брекзит", представен от премиера на Обединеното кралство Тереза ​​Мей, чрез което се възлагаше на правителството да преговаря за запазване на достъпа до единния пазар на Европейския съюз след напускането на Блока. 

Членовете на парламента гласуваха с голямо мнозинство против това предложение, определяйки го като нереалистично, предаде БНР. Предложението за изменение на законопроекта беше отхвърлено с 299 срещу 136 гласа и това гласуване може да бъде разглеждано като голяма победа за правителството, но в същото време показва за наличие на дълбоко разделение сред депутатите. 

Въпреки че това представлява победа за правителството, гласуването в действителност води до изчерпване на времето за задействане на член 50 от Лисабонския договор на ЕС. Трябва да се има предвид, че ако този член от Договора на ЕС не бъде задействан преди 31-ви март, след това би било доста трудно за Великобритания да излезе от Съюза, тъй като ще се изисква одобрение от най-малко 14 от членовете на Европейския съюз с общ брой жители, отговарящ на 65 процента от населението в региона. 

Британското правителство вероятно ще проведе окончателно гласуване в Камарата на лордовете на неговия законопроект за "Брекзит" в рамките на следващите две седмици, като позитивен вот ще даде възможност на властите в страната да стартират процедурата по напускане на Европейския съюз.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.