Вие сте тук

Ще има ли България еврокомисар до края на мандата на Комисията

вторник, 16 Май, 2023 - 12:19

Вместо да се успокоява след четири проведени предсрочни избори, политическата криза в България изглежда, като да се задълбочава. От няколко дни вече има и нов елемент, а именно България остана без еврокомисар. В денят, в който Бойко Борисов обяви името на еврокомисаря Мария Габриел, като номинация на ГЕРБ-СДС за премиер на България, тя излезе в неплатен отпуск. На 15 май, в деня, в който г-жа Габриел прие мандатът от президента Радев, от съобщение на ЕК се разбра, че председателят Фон дер Лайен е приела оставката на Габриел. Така в състава на ЕК в момента няма еврокомисар с българско гражданство. 

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер и заместник-председателят Маргаритис Схинас поемат отговорност за ресора на комисар Габриел. Изпълнителният заместник-председател Вестегер ще отговаря за иновациите и научните изследвания, а заместник-председателят Схинас ще отговаря за образованието, културата и младежта.

 

Какво следва? 

 

Според член 246 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), мястото на член, който е подал оставка или е починал, се заема за остатъка от мандата от нов член със същото гражданство, назначен от Съвета на ЕС, по взаимно съгласие с председателя на Комисията, след консултация с Европейския парламент. Те трябва да отговарят на критериите, посочени в член 17, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз:  избират се на основание на тяхната обща компетентност и ангажираност към европейската идея и измежду лица, чиято независимост е извън съмнение.  Членовете на Комисията не могат да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция. Те се въздържат от всякакво действие, несъвместимо с техните функции или с изпълнението на техните задачи. 

Това означава, че сега българското правителство, служебно или редовно е без значение за процедурата, трябва да предложи кандидат за позицията. След което председателят на Комисията трябва да прецени дали да предложи или не този кандидат пред Съвета. 

Съветът, като действа с единодушие, по предложение на председателя на Комисията, може да реши, че не е необходимо да се попълва освободеното място, особено когато оставащият период от мандата на члена на Комисията е кратък. Мандатът на Комисията Фон дер Лайен изтича след провеждането на Европейските избори през май 2024 и избора на нов състав на Комисията (което трябва да се случи до 6 месеца след изборите за ЕП). 

Ако се стигне до нова кандидатура от България, то кандидатът за член трябва да се яви пред съответната парламентарната комисия в ЕП, отговаряща за сферата на дейност, за която той е предложен. Членовете на съответната комисия гласуват дали кандидатът е подходящ за позицията. След което целият състав на ЕП трябва да гласува „за“ или „против“ кандидатурата. 

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.